frrc.itep.ru

Third contest of FRRC Student Scientific and Educational program (2014-2015)

List of winners:

1. Alenchenko Anastasiya Vitalyevna -4 year, NRNU MEPhI

2. Aparin Dmitry Andreevich-5 year, NRNU MEPhI

3. Buleyko Alla Borisovna-4 year, NRNU MEPhI

4. Efimov Nikolai Evgenyevich-5 year, BMSTU

5. Kostileva Daria Alexandrovna -4 year, Dubna International University for Nature, Society and Man

6. Leonova Tatiana Igorevna-4 year, NRNU MEPhI

7. Markov Denis Sergeevich-5 year, NRNU MEPhI

8. Mironov Mikhail Sergeevich-5 year, NRNU MEPhI

9. Ponomarenko Daniil Sergeevich-1 year, NRNU MEPhI magistracy

10. Proklova Nadezhda Valerievna-5 year, NRNU MEPhI

11. Fotina Elizaveta Sergeevna-3 year, MSU

12. Shutov Anton Sergeevich-5 year, NRNU MEPhI

13. Preobrazhenskaya Larisa Sergeevna -5 year, N.G. Chernyshevsky SGU

14. Andreev Alexander Alexandrovich – 6 year, NRNU MEPhI

15. Selivanova Anna Anatolyevna